Artykuły

Atrakcje turystyczne w Suwałkach

Suwałki w powszechnej świadomości funkcjonują jako polski biegun zimna.

Rzeczywiście, zimą na północno-wschodnich krańcach naszego kraju temperatury osiągają zatrważająco niskie wartości. Jednak sprowadzanie tego miasteczka do roli meteorologicznej ciekawostki będzie dla niego krzywdzące. Co warto zwiedzić w Suwałkach?

Poetycka Suwalszczyzna
To właśnie w Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka. Poetka mieszkała tu przez kilka pierwszych lat życia, nim przeniosła się do Kalisza. W stylizowanym na dworek domu mieści się muzeum poświęcone życiu i twórczości Konopnickiej. Znajdują się tu fotografie, dokumenty, obrazy i liczne pamiątki związane z poetką. W mniejszej sali znajduje się ekspozycja przedstawiająca historię Suwałk, składająca się z licznych litografii. W parku imienia Konopnickiej znajduje się także pomnik tej znanej polskiej poetki.

Miasto sześciu wyznań
Jeszcze przed wojną kresowe miasteczka pokroju Suwałk były istnymi wyznaniowymi i etnicznymi tyglami. Świadectwa tego okresu znajdują się w miasteczku do dziś. W Suwałkach znajduje się bowiem jedyny w Polsce zespół cmentarzy aż sześciu wyznań. Największy jest oczywiście cmentarz katolicki z bogatymi nagrobkami i neogotycką kaplicą. Sąsiadują z nim cmentarz protestancki i prawosławny z niewielką, drewnianą cerkwią.

Na tym ostatnim znajduje się także kwartał starowierców, czyli wyznawców ortodoksyjnego odłamu prawosławia. Południowa część nekropolii to sporych rozmiarów cmentarz żydowski (kirkut) i niewielki cmentarz muzułmański, tzw. mizar. A jeśli interesują nas prehistoryczne cmentarzyska, warto udać się do nieodległej Szwajcarii, gdzie znajduje się Cmentarzysko Jaćwingów. Siedemdziesiąt grobów i kurhanów pochodzi z II – IV wieku.

Suwalskie kościoły
Wieloetniczność i zróżnicowanie religijne znajduje swój wyraz nie tylko w różnorodności cmentarzy, ale także kościołów, których w Suwałkach, jeśli wziąć pod uwagę wielkość miasteczka, jest ogrom. Okazale prezentuje się klasycystyczna konkatedra św. Aleksandra. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Apostołów Piotra i Pawła to niegdysiejsze cerkwie. Swój status zachowała drewniana Cerkiew Wszystkich Świętych. Jedyną czynną świątynią luterańską na Suwalszczyźnie jest ewangelicko-augsburski Kościół Świętej Trójcy. Znajduje się tu także drewniana molenna staroobrzędowców.

Jednak Suwałki to nie tylko kościoły i cmentarze. Życie miasta tętni na reprezentacyjnym miejskim deptaku, ulicy Chłodnej. Zabytki są jednak skoncentrowane wzdłuż ulicy Kościuszki, najdłuższej i jednej z najważniejszych w Suwałkach. Znajdują się tu klasycystyczne budynki projektowane przez takie architektoniczne sławy jak Antonio Corazzi czy Henryk Marconi.

W stylu klasycystycznym utrzymany jest także suwalski ratusz z okazałym odwachem (wartownią). Jeśli do miasta przyjeżdżamy pociągiem, warto zwrócić na ciekawą bryłę zabytkowego dworca z czerwonej cegły. Wokół starej części miasta rozciąga się także zespół dawnych, carskich koszar z przełomu XIX/XX wieku. Latem warto wybrać się nad Zalew Arkadia nad Rzeką Czarna Hańcza, gdzie znajduje się miejska plaża i kąpielisko.

oprac. Krzysztof Lepczyński, fot. konkatedra św. Aleksandra (wikipedia)