Artykuły

Co warto zwiedzić w Krakowie? Podziemia Rynku Głównego. Cz. 1

Otwarty jesienią 2010 roku oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa jest obecnie jedną z najchętniej odwiedzanych placówek muzealnych, prezentujących zbiory związane z historią grodu nad Wisłą.

Podziemia Rynku to szczególny szlak turystyczny znajdujący się tuż pod krakowskim Rynkiem Głównym, gdzie między Sukiennicami a kościołem Mariackim rozciąga się prawdziwy skarbiec przeszłości nie tylko miasta, ale i polskiej kultury.

Od wykopalisk do wystawy

Szlak turystyczny – „Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa” został otwarty 24 września 2010 roku dzięki badaniom archeologicznym, które były prowadzone w latach 2005-2010. Początkowo zaplanowane na sześć miesięcy prace we wschodniej części Rynku Głównego były początkiem pięcioletnich wykopalisk archeologicznych w samym centrum stolicy Małopolski. Wówczas to odkryto ślady ponad 1000-letniej historii tego miejsca – zachowane fragmenty brukowanych ulic, ceglane mury piwnic pod Sukiennicami oraz wiele innych przedmiotów jak np. monety, narzędzia, naczynia czy nawet ludzkie szczątki. Aby móc zaprezentować te wspaniałe eksponaty pod powierzchnią Rynku Głównego w Krakowie zorganizowano wspaniałą podziemną wystawę o powierzchni niemalże 4000 m².

Krakowska podróż w czasie

Zejście do krakowskich podziemi to początek podróży w czasie do średniowiecznego Krakowa. Ekspozycja zatytułowana „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” prezentuje nie tylko historię miasta, ale również jego związki z ośrodkami kultury i handlu ówczesnej Europy. W naszej podróży poruszamy się w okolicach Rynku Głównego, który został wytyczony w tym miejscu w XIII wieku. Część zbiorów pochodzi także z okresu przedlokacyjnego tzn., wczesnośredniowiecznego grodu położonego w pobliżu Wawelu i podgrodzia. Podkreślona została także ranga dawnej stolicy Polski jako członka Ligi Hanzeatyckiej – jednego z największych sojuszy nowożytnej Europy.

Zwiedzanie podziemi zaczyna się przejściem przez parową kurtynę, która symbolicznie rozpoczyna naszą podróż po dawnym krakowskim rynku. W jednej chwili dobiegają nas głosy z targowych straganów, słychać uliczny gwar oraz odgłosy pracy kowala i złotnika. Jednocześnie znajdujemy się w jednej z najnowocześniejszych placówek muzealnych w Polsce, wyposażonych w środki multimedialnego przekazu, dotykowe ekrany, projekcje czy urządzenia holograficzne.

Na szlaku historii

Szlak prowadzi nas kolejno przez różne obszary tematyczne codziennego życia średniowiecznego miasta, w których zgromadzone są poszczególne zbiory. Pierwszym przystankiem w podróży jest średniowieczny handel i związki grodu nad Wisłą z europejskim zrzeszeniem miast kupieckich - Hanzą. W tej części wystawy możemy podziwiać główne towary eksportowe Krakowa, jak sól czy miedź, zobaczyć mapę handlu dalekiego, która umieszczona pod naszymi stopami, pozwala na śledzenie przebiegu europejskich traktów kupieckich. Ponadto obejrzeć można zachowane, oryginalne trakty, na przekroju których można podziwiać kolejne warstwy naniesione z czasem na powierzchnię rynku.

Kolejnym przystankiem na szlaku jest przestrzeń poświęcona komunikacji i transportowi, gdzie zobaczyć można rekonstrukcję wozu kupieckiego oraz oryginalne trakty handlowe pokryte brukiem, na którym dostrzec jeszcze można wyżłobienia po wozach transportujących dobra handlowe na rynek. W tej części wystawy możemy stanąć na towarowej wadze i poznać ówczesne miary stosowane za czasów chociażby Władysława Łokietka, a także zabrać młodszych odwiedzających do strefy dla dzieci, gdzie będą one mogły wysłuchać legendy o dawnym Krakowie.

oprac. Joanna Terka, fot. wikipedia