Artykuły

Mazurski Park Krajobrazowy - setki możliwości na urlop

W sąsiedztwie popularnej i obleganej przez turystów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz znanego z letnich festiwali Mrągowa znajduje się obszar, który nie zawsze staje się celem podróży, a dla którego warto zatrzymać się choć na chwilę i przyjrzeć dokładniej niezwykłej mazurskiej przyrodzie.

By świat na styku pojezierza i puszczy mógł przetrwać, podjęto starania o jego ochronę. Mazurski Park Krajobrazowy stoi dziś na straży wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych służąc turystyce krajoznawczej, a także umożliwiając wypoczynek w samym centrum Zielonych Płuc Polski.

Krajobrazowy czy Narodowy?
W przeciwieństwie do najwyższej formy ochrony przyrody, parki krajobrazowe, chroniąc wartości przyrodnicze i antropologiczne, umożliwiają swobodny ruch turystyczny i korzystanie z dóbr przyrody w jego granicach.
Również tereny obejmujące rzekę Krutynię, jezioro Nidzkie i Puszczę Piską oraz ich unikatowy krajobraz polodowcowy, wraz z towarzyszącym im światem roślinnym i zwierzęcym, pierwotnie miały podlegać ochronie w formie parku narodowego, którego ideę zainicjowano w latach 60. ubiegłego wieku. Pomysł niestety przepadł, a wznowienie procedur utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego zakończyły się sukcesem dopiero w 1977 roku. Miało być to rozwiązanie tymczasowe, bowiem do dziś trwają starania o utworzenie w tym miejscu parku narodowego.

Cuda przyrody na wyciągnięcie ręki
Na terenie parku z siedzibą w miejscowości Krutyń znajduje się 11 rezerwatów przyrody, które doskonale przygotowane są na turystyczne spacery. Specjalnie przygotowane ścieżki edukacyjne pozwalają nam na odkrywanie mazurskich niezwykłości jakimi są pływające wyspy torfowe oraz mięsożerne rosiczki w rezerwacie Zakręt czy największe skupisko łabędzia niemego nad Jeziorem Łuknajno włączonego do sieci rezerwatów biosfery UNESCO.

Na leśnych ścieżkach oprócz łosia czy dzika można spotkać borsuka, rysia, a nawet wilka, natomiast jeśli spojrzymy w niebo zobaczymy wiele gatunków drapieżnych ptaków jak np.: orła bielika, orła przedniego, czy kanię rdzawą. Tereny jeziorne zamieszkiwane są przez bobry, wydry, a także rzadko spotykane żółwie błotne. Jeśli się postaramy nad taflą wody dostrzeżemy szybkie zimorodki.

Wielokulturowe dziedzictwo wciąż czeka na odkrycie
W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się również wiele obiektów związanych z historią i dziedzictwem Ziemi Mazurskiej. Do takich właśnie miejsc zaliczają się zabytki związane z kulturą Galindów w postaci cmentarzysk, kurhanów czy śladów wczesnośredniowiecznych osad. Jednak najwięcej zachowanych obiektów pochodzi z czasów nowożytnych, do których zalicza się molenna starowierców i budownictwo w stylu mazurskim w Wojnowie, XIX-wieczne kościoły w Ukcie i Sorkwitach, gdzie można podziwiać bogato zdobiony wystrój w stylu barokowym. Również w sąsiedztwie siedziby parku można zwiedzić Muzeum Przyrodnicze, gdzie mieszkańcom pobliskich lasów można przyjrzeć się naprawdę z bliska.

Kajakiem, rowerem czy żaglówką?
Najlepszym sposobem na poznanie Mazurskiego Parku Krajobrazowego jest połączenie tych trzech typów podróży. Spływ kajakowy rzeką Krutynią stanowi niesamowitą przygodę, szczególnie na odcinkach rezerwatowych, gdzie dzika natura jest w zasięgu ręki. Szlakami rowerowymi pokonamy Puszczę Piską oraz dotrzemy do wszystkich miejsc zabytkowych, natomiast rejs jachtem zapewni niezapomniane chwile podczas pokonywania fal na największym polskim jeziorze – Śniardwy. Wszystkie te atrakcje czekają na nas właśnie na Mazurach!

oprac. Joanna Terka, fot. Puszcza Piska (wikipedia)