Artykuły

Podziemne tajemnice Szczecina

Wiele osób bez większego problemu potrafi wymienić najważniejsze zabytki największych polskich miast.

Jednak w rozmaitych przewodnikach nie zawsze można odnaleźć informacje o nieco mniej znanych obiektach, których wartość historyczna jest porównywalna z monumentalnymi budowlami i średniowiecznymi zamkami. Jedna z takich atrakcji kryje się w podziemiach Szczecina.

Podziemne tajemnice Szczecina

W skarpie pod budynkiem dworca kolejowego przy stacji Szczecin Główny, znajduje się największy w Polsce schron cywilny. Za niepozornymi drzwiami , obok wejścia na peron, kryją się swoiste komnaty tajemnic, które przez wiele lat nie były udostępniane w celach turystycznych, ponieważ aż do 1990 roku w tym miejscu odbywały się szkolenia Obrony Cywilnej.

Schron o charakterze przeciwlotniczym został zbudowany przez Niemców w 1941 roku, czyli w czasie II wojny światowej, który po 1945 roku został zaadaptowany na schron przeciwatomowy. W tym celu wykorzystano podziemia fortyfikacji pochodzących z XVIII wieku. Szczecińskie podziemia, znajdujące się na głębokości 5 pięter, o grubości ścian prawie 3 metrów i powierzchni niemal 3 tysięcy m², były schronieniem dla 5 tysięcy osób.

Szczeciński schron cywilny atrakcją turystyczną

Podziemny Szczecin już od dłuższego czasu fascynował historycznych pasjonatów, jednak niektóre legendarne miejsca w dalszym ciągu pozostawały dla nich nieosiągalne. Dzięki wysiłkom podjętym przez Centrum Wynajmu i Turystyki, które tworzy grupa miłośników tego miasta, niektóre fragmenty schronu zostały udostępnione zwiedzającym, jednak niektóre jego części cały czas owiane są tajemnicą.

Wszelkie podejmowane działania miały na celu odtworzenie wyglądu oraz warunków życia panujących w schronie podczas nalotów wojennych, a także w czasie rosnącej obawy przed atakami atomowymi. W rezultacie w szczecińskich podziemiach przygotowane zostały dwie tematyczne trasy turystyczne – II Wojna Światowa oraz Zimna Wojna.

Trasy turystyczne szczecińskiego schronu

Trasa II Wojna Światowa stanowi niejako rekonstrukcję życia w schronie w czasie, gdy Szczecin nękany był licznymi nalotami. Podczas wycieczki można poznać technikę budowania schronu, a także zgłębić historię II wojny światowej z punktu widzenia Szczecinian, ich walki o miasto oraz późniejszego przejęcia stolicy Pomorza Zachodniego przez władzę ludową.

Trasa Zimna Wojna to swoista prezentacja historii tego miejsca z okresu Zimnej Wojny, kiedy obiekt ten został już zaadaptowany na schron przeciwatomowy. W czasie niezwykłej podróży do przeszłości przedstawione zostaną techniki wykorzystane podczas przemiany schronu z przeciwlotniczego na przeciwatomowy, a ponadto poznamy organizację Obrony Cywilnej, jej sposoby działania oraz stosowany sprzęt.

Schron cywilny, kryjący się w podziemiach szczecińskiego dworca, to niewątpliwie ogromna atrakcja nie tylko dla turystów, ale także mieszkańców miasta, którzy bardzo długo nie zdawali sobie sprawy z jego istnienia. Zwiedzanie obiektu jest niczym żywa lekcja historii, która nie tylko ułatwi przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież, ale także pozwoli na większe zrozumienie i głębsze poznanie dziejów Szczecina.

oprac. Ewa Majchrzak, fot. J. Romacki (schron.szczecin.pl)