Artykuły

Szlak Orlich Gniazd cz. 3

Szlak Orlich Gniazd został opisany i oznaczony przez Kazimierza Sosnowskiego – jednego z najważniejszych propagatorów turystyki pieszej oraz krajoznawstwa.

Szczególnym zainteresowaniem darzył on właśnie obszary Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a opisywany szlak został przez niego opisany po II wojnie światowej i stanowi numer jeden z ogólnopolskim rejestrze szlaków znakowanych. Oprócz zamków-warowni na wyznaczonej trasie znajduje się także wiele innych atrakcji turystycznych jak Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy oraz wiele parków krajobrazowych.

Zamek Ogrodzieniecki

Zamek Ogrodzieniec znajduje się w miejscowości Podzamcze, w odległości dwóch kilometrów od Ogrodzieńca, co może trochę wprowadzać w błąd. Niewątpliwie jest to jeden z najpopularniejszych obiektów na szlaku oraz z pewnością najbardziej malowniczo położona warownia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Ruiny gotyckiego zamku położone są na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na wysokość 515 metrów n.p.m. Było to idealne miejsce dla wybudowania warowni, którą w XVI wieku ród Bonerów przekształcił w renesansową rezydencję. Swoją świetność zamek utracił na początku XVIII wieku, kiedy to jego część została doszczętnie spalona, natomiast dzieła zniszczenia dokonali kolejni właściciele, którzy nie zadbali o odnowienie budowli. Dopiero po II wojnie światowej zabezpieczono konstrukcję dawnej warowni i udostępniono dla zwiedzających.

Ogrodzieniecki zamek słynie z legend o nawiedzających go mrocznych siłach, stanowił również plan zdjęciowy dla wielu produkcji filmowych, m.in. do filmów „Janosik”, czy „Zemsta” A. Wajdy.

Zamek Bąkowiec

We wsi Morsko znajdują się ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego, który podobnie jak inne „orle gniazda” został wzniesiony na wapiennym wzgórzu Jury. Warowna składała się zamku górnego i dolnego, jednak dziś podziwiać tu można jedynie zachowaną bramę prowadzącą na dziedziniec, półkoliste baszty oraz pozostałości murów.

Mimo że warownia położona była w miejscu wysoce niedostępnym, nie była ona przystosowana do obrony z broni palnej, w związku z czym szybko straciła na znaczeniu jako punkt obronny w łańcuchu umocnień Szlaku Orlich Gniazd. Warownia szybko popadła w ruinę, dopiero w 1927 roku trafiła w ręce prywatne, a po II wojnie światowej stała się częścią ośrodka wypoczynkowego.

Zamek Bobolice

Królewski Zamek Bobolice został wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, prawdopodobnie w miejscu dawnej drewnianej warowni. Historia tego obiektu jest podobna swoim przebiegiem do pozostałych budowli szlaku – wielokrotne zmiany właścicieli oraz najazd Szwedów doprowadził zamek do ruiny. Ciekawostką jest, że w tym miejscu stacjonowały wojska Jana III Sobieskiego przed odsieczą wiedeńską. W kolejnych stuleciach zniszczenia dopełnili poszukiwacze skarbów, którzy wierzyli, że na zamku ukryte są skrzynie ze złotem i kosztownościami. Również okres II wojny światowej nie był łaskawy dla Bobolic – rozebrano część murów, które posłużyły do budowy okolicznych dróg. Dopiero koniec XX wieku przyniósł przełom, a średniowieczna warownia doczekała się badań archeologicznych na swoim terenie oraz prac rekonstrukcyjnych. W 2011 roku zamek został udostępniony turystom.

Zamek w Mirowie

W pobliżu zamku Bobolice znajduje się kolejne „orle gniazdo” – brat bliźniak poprzedniej warowni. Zamek mirowski jest niezwykły w swojej formie, bowiem wapienne mury są idealnie dopasowane do skał, na której powstał – niemalże brakuje prostych fragmentów murów, a naroża zakończone są kątami ostrymi. Obecnie średniowieczna warownia z XV wieku podlega pracom rekonstrukcyjnym i niebawem zostanie udostępniona turystom do zwiedzania.

Zamek w Olsztynie

Jedna z popularniejszych atrakcji na szlaku. Malowniczo położone ruiny zamku na wapiennej skale pamiętają czasy Kazimierza Wielkiego, który dawny drewniany gród, zastąpił w tym miejscu murowaną warownią. Podobnie jak inne zamki obronne na szlaku, również i ten strzegł  granicy Królestwa Polskiego, ale pełnił także funkcje więzienne, co jest związane z wieloma legendami o duchach nawiedzających to miejsce.  Historia nie była łaskawa dla zamku w Olsztynie, był on wielokrotnie najeżdżany, niszczony, a budulec rozkradany. Dziś podziwiać można mury części mieszkalnej i gospodarczej, charakterystyczny stołp oraz wieżę kwadratową, a także odkryte piwnice i fundamenty. Zamek udostępniony jest do zwiedzania.

oprac. Joanna Terka, fot. Mateusz Frycz (wikimedia commons)