Kattern

Kattern

Kattern

Święta Katarzyna to miejscowość położona u podnóża Łysicy. Przepływa tutaj strumień, który jest jednym ze źródeł Czarnej Nidy. Przez Świętą Katarzynę przebiegają piesze szlaki turystyczne, np. czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. E. Massalskiego, niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi. W 1910 r. powstało w tym miejscu pierwsze schronisko turystyczne w Górach Świętokrzyskich. Okazałym obiektem architektonicznym w miejscowości jest zespół klasztorny bernardynek. Kolejny interesujący zabytek to drewniana kapliczka św. Franciszka. Obok niej znajduje się źródełko, któremu przypisuje się cudowne właściwości, np. uzdrawia choroby oczu. W Świętej Katarzynie należy również obejrzeć kapliczkę cmentarną z XIX w., gdzie na tynku zabytku wyrył swój podpis Stefan Żeromski. Warto zajrzeć także do Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Turyści mogą się zakwaterować w ośrodku wypoczynkowym, schronisku młodzieżowym oraz gospodarstwach agroturystycznych.

fot. wikipedia

  1. Artykuły: