Luslawice

Luslawice

Lusławice to urokliwa, położona nad Dunajcem miejscowość w Małopolsce z bardzo długą i ciekawą historią. Znana jest w całej Polsce jako miejsce zamieszkania i pracy wielkiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą już z początku XIII wieku, znajdowała się ona w rękach Gierałtów. Historia Lusławic jest jednak nie tylko bardzo długa, ale też pasjonująca. To tu znajdował się bowiem - powstały w XVI w. i znany w całej Rzeczpospolitej - jeden z najważniejszych zborów Braci Polskich założony przez Achacego Taszyckiego. Kwitła tu kultura reformacka, odbywały się liczne zjazdy ariańskie, działała Lusławicka szkoła wyższa. Działał tu też aż do śmierci reformator religijny Faust Socyn.

W XVII w Bracia Polscy zostali wygnani z Polski jednak właściciel Lusławic, kilka lat wcześniej odrzucił arianizm a wielki zbór spalił, przekazując kamienie ze świątyni na budowę Klasztoru oo. Franciszkanów w Zakliczynie.

Po arianach w Lusławicach pozostał lamus dworski z XVII w., a na terenie parku dworskiego znajduje się mauzoleum Fausta Socyna wzniesione w latach 30. XX wieku, owiane tajemnicą i mrocznymi opowieściami. Mówią one, że okoliczni chłopi podczas epidemii cholery za namową tutejszego proboszcza zniszczyli pierwotnie znajdujący się tu kamień nagrobny, a kości Socyna jako heretyka wrzucili do Dunajca. Epidemii to nie powstrzymało, za to tajemnicze, czarne postacie przeniosły kości z powrotem na miejsce pochówk.

Najbardziej znanym z tutejszych zabytków jest dwór pochodzący z I poł. XIX wieku. W latach 1923 – 26 mieszkał w nim Jacek Malczewski, który zakliczyńskie pejzaże uwiecznił na swoich obrazach. Na miejscu założył też szkółkę dla utalentowanych wiejskich dzieci.

Po II wojnie światowej dwór popadł w ruinę. Dopiero w latach 70. XX w. przywrócił go do świetności kompozytor Krzysztof Penderecki, który organizuje tu również coroczny międzynarodowy festiwal muzyczny, a w 5 ha parku z końca XVIII wieku rozciągającym się wokół dworu, stworzył prywatne arboretum. Założył tu też nowoczesną, międzynarodową akademię muzyczną Europejskie Centrum Muzyki.

  1. Artykuły: