Obiekty promowane w najbliższej okolicy

Pensjonat Kościuszko

Kategorie: Gästehaus

Ortschaft: Krynica-Zdroj

Preis ab: 179 całość

 

Neu Sandetz

Neu Sandetz

Nowy Sącz powstał w roku 1292, kiedy to król Wacław II nakazał przenieść stolicę z dzisiejszego Starego Sącza na miejsce bardziej obronne. Od tej pory miasto rozwijało się, uzyskiwało od kolejnych królów liczne przywileje i bogaciło się.

Najstarsza część miasta jest położona w widłach Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej na wysokiej terasie rzecznej.

Na środku rozległego sądeckiego Rynku stoi ciekawy, eklektyczny, bardzo bogato zdobiony ratusz pochodzący z roku 1894. Obok ratusza znajduje się nowy pomnik Jana Pawła II. W pobliżu Rynku przy Placu Kolegiackim wznosi się najcenniejszy zabytek Nowego Sącza - pochodząca z przełomu XIV i XV w. bazylika p.w. św. Małgorzaty. Północna, wyższa wieża kościoła należała do miasta i służyła jako punkt obserwacyjny; niższa, ośmioboczna wieża południowa pełniła funkcję dzwonnicy. Wewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na gotyckie sklepienia w kaplicach św. Anny i św. Jakuba oraz na bardzo cenny XV-wieczny obraz Przemienienie Pańskie w głównym ołtarzu.

Tuż obok kolegiaty przy ul. Lwowskiej jest położony tzw. Dom Gotycki wzniesiony jako mieszkania dla kanoników kolegiaty św. Małgorzaty. Warto tu wstąpić, gdyż wewnątrz mieści się ciekawe Muzeum Okręgowe z dużą kolekcją cennych ikon. Część ikon eksponowana jest w formie ikonostasu, pochodzą one jednak z różnych cerkwi i nie są do siebie zbyt dobrze dobrane. Oprócz tego muzeum posiada największą w Polsce kolekcję dzieł Nikifora Krynickiego.

Na północny zachód od Rynku przy ul św. Ducha jest położony kościół i klasztor Jezuitów. Kościół powstał w XV w. ale z tego okresu zachowało się tylko gotyckie sklepienie w prezbiterium, poza tym wystrój kościoła jest barokowy. W głównym ołtarzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Pocieszenia, XVI-wieczne dzieło szkoły sądeckiej.

Na północnym "cyplu" Starego Miasta na wysokim brzegu Dunajca stał do II wojny światowej średniowieczny zamek, w którym przed wojną mieściło się muzeum. Zamek został 17 stycznia 1945 tuż przed wyzwoleniem miasta zamek wysadzony w powietrze, prawdopodobnie przez partyzantów chcących zlikwidować zgromadzone w zamkowych piwnicach materiały wybuchowe. Na wysokiej skarpie pozostała Baszta Kowalska i resztki murów zamkowych.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża