Petrikau

Petrikau

Pierwsi Słowianie na terenie współczesnego Piotrkowa zaczęli się osadzać w ósmym wieku naszej ery. Z XIII wieku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o osadzie w tym miejscu. Dokładnie nie wiadomo, kiedy Piotrków zyskał prawa miejskie, jako że w zawierusze dziejów odpowiedni dokument zaginął. Wiadomo jednak, że już w pierwszej połowie XIV wieku dokumenty wspominają o Piotrkowie jako o mieście. W 1493 roku w Piotrkowie odbył się pierwszy w Polsce sejm. Miejsce to uznaje się za kolebkę polskiego parlamentaryzmu. Pod koniec XVI wieku w Piotrkowie utworzono Trybunał Koronny dla Wielkopolski - od tego czasu co roku zjeżdżała się tutaj wielkopolska szlachta.

Główną atrakcją Piotrkowa jest Stare Miasto. Zachowuje ono założenia urbanistyczne z czasów lokacji. W jego obrębie zobaczymy ponad 140 kamienic pochodzących z różnych epok, o różnorodnej architekturze. Współczesny kształt starówka zawdzięcza odbudowie po pożarze w XIX wieku, kiedy to większość budynków zyskała neoklasycystyczne zdobienia.

Stare Miasto opasywały niegdyś mury miejskie. Ich pozostałości wzniesione za czasów panowania Kazimierza Wielkiego możemy oglądać do dziś.

Warto też obejrzeć Zamek Królewski. Ma on interesującą formę, bardziej bowiem niż średniowieczną twierdzę przypomina kamienicę. Zbudowano go na rozkaz Zygmunta Starego w XVI wieku, w stylu renesansowym.

Można tez wybrać się na spacer śladami piotrkowskich Żydów. Odwiedzimy wtedy Wielką Synagogę, wzniesioną pod koniec osiemnastego wieku na miejscu siedemnastowiecznego drewnianego domu modlitwy. Posiada ona ciekawą fasadę, nawiązującą do architektury orientalnej. Także w dawnej żydowskiej cześci miasta, na ulicy Jerozolimskiej, znajduje się Mała Synagoga. Pochodzi ona również z końca osiemnastego wieku. Na uwagę zasługują w niej zwłaszcza częściowo zachowane polichromie z lat trzydziestych.

Z czasów zaboru rosyjskiego pochodzi cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Służy ona do dziś społeczności prawosławnej, dzięki temu zachowało się doskonale wyposażenie świątyni, sprowadzane w połowie dziewiętnastego stulecia z Petersburga. Warto zwrócić uwagę na piękny ikonostas namalowany najprawdopodobniej przez Aleksandra Kokulara.

Często odwiedzany jest także Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, znajdujący się przy klasztorze Bernardynów. Został on wzniesiony w XVII wieku. Znajduje się w nim cudowny obraz Matki Boskiej Piotrkowskiej.

źródło: Wydawnictwo Bezdroża